prosta.pl

  Kontakt

W sprawach technicznych.

Wszystkie zapytania co do działania serwera proszę kierować listownie na adres domtel@prosta.pl


W sprawach hostingu komercyjnego.

Wszystkie zapytania dotyczące warunków płatności, negocjacji cen oraz negocjacji opcji innych niż w oferowanych na stronie pakietów proszę kierować listownie na adres: domtel@o2.pl
oraz telefonicznie:
(0-25) 7920084
© DOMTEL TELECOM 2004